دفترچه اشعار کاف شین

 

جهانه فخردور همواره زهرا 

زمانه دردینه دور چاره زهرا

 

ازل دن ایندیه عالمه اصلی 

مبارز ضد استکباره زهرا

 

برادر ننگ دور عرفان کشکی

بصیر استاد استبصاره زهرا

 

 

ایچنن مصطفی شهد شهادت

باخوردی هی ، در و دیواره زهرا

 

اورک یاره وداع مصطفایه

نه دور وار سینه سینده یاره زهرا

 

اورک ده فیکر ادیردی مصطفی دن

 آلاردی محسنه گهواره زهرا

 

گدوب بس بیت الاحزانه غمیلن

آغاردوب گیسوان قاره زهرا

 

نبی دینموب نه لر اصحاب اولوبلار

سورا کیم اوز وروب اونلاره زهرا

 

یارالدوب ترس و کینه تنگنالر

دوشوب دور بیر فضای داره زهرا

 

قبایل «جنگِ احزابی» دیرلدوب 

علی تک یولانوب پیکاره زهرا

 

نه حکمت دور مقابل یولویوبدور

 امام او گرگهای هاره زهرا

 

نه جور جرأت تاپوب خردا اوشاقلار

 باخا او لحظه خونباره زهرا

 

آچیق وقت ده قاپو مسماره باغلی

 اولوب باغلی قاپو مسماره زهرا

 

حسن اولموشدی زهرانین عصاسی

 کچیلدی کوچه و بازاره زهرا

 

یازوب قان خطیلن دیواره مردم

فدا دور رهبر و سالاره زهرا

 

خرافاتی عرب یاسی بینموب

یتوب نیلوفری داداره زهرا

 

دم درده علی نین ارشد اوغلی 

گلن یوخدور باخا اسراره زهرا

 

شبانه دفن اولان بی بی یورولدوخ

ایشق سال شام های تاره زهرا

 

خانم او لحظه دن کی ایتدی قبرون

 گــــَــرَک شیعه اولا آواره زهرا

 

دیرلدوب کافشینی شور کوثر 

گنه زینت وروب اشعاره زهرا